Trước giờ hông hiểu tại sao Xóm con gái mình vốn rất nhộn nhịp, đông đúc lại chẳng hề có một page nhật kí chung để chị em Teen Vi cùng tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống