Để gỡ bỏ phần mềm diệt virus Avira, bạn thực hiện các bước sau: (lưu ý: cả 3 phiên bản Avira đều thực hiện tương tự, ở đây lấy ví dụ gỡ bỏ Avira Internet Security)