Thấy nhiều bài viết vs title Facebook hôm nay có gì hot? Facebook hôm nay có gì mới? nên nay mình lập luôn topic với title này cho bằng bạn bằng bè