Má ơi, tại sao cứ khi não trống giỗng không có tí khôn nào thì lại bị cô mời lên bảng để rồi ăn trứng ngỗng, và lúc hùng hổ dơ tay xung phong lên trả lời bài cũ thì cô lại không thèm gọi, đời học sinh, sinh viên nó đắng lòng là thế đấy